ผู้สนับสนุน: รับออกแบบเว็บไซต์ จดโดเมนราคาถูก ผลบอล ดูเว็บในเครือข่าย อยากมีร้านค้าออนไลน์? ฟรี!   สร้างร้านค้า+

อบรม (ฟรี)

 

 

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร มี 8 แห่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Root) 201018_4692.jpg

 

 

(Root) 201018_7066.jpg (Root) 201018_7246.jpg
 

1.  ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร บางกอกน้อย

 

          ช่วงสายของวันนี้ เราได้ไปแวะชมศูนย์ฝึกอาชีพบางกอกน้อย ย่้านบ้านเนิน บริเวณวัดสุทธาวาส เมื่อเข้าไปก็พบพนักงานของศูนย์แห่งนี้ เจอพนักงานที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเลยสอบถามสักเล็กน้อยเกี่ยวกับศูนย์แห่งนี้ ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพวัดสุทธาวาสเกิดจากการริเริ่มของสมาชิกสภากรุงเทพ เขตบางกอกน้อย

คุณชนินทร์ รุ่งแสง โดยรับการสนับสนุนจากเจ้าอาวาสวัดสุทธาวาสและชุมชน ตรอกข้าวเม่า ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนมาเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพมากจนสถานที่คับแคบ จึงได้่ของบประมาณจากกรุงเทพมหานครสร้างศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ เป็นอาคาร 5 ชั้น

          หลักสูตรอาหารของศูนย์ฝึกอาชีพบางกอกน้อย เปิดสอน 3 สาขา คือ อาหารคาวและอาหารว่่าง  สาขาขนมไทย  สาขาเบเกอรี่  เราได้สัมภาษณ์ อาจารย์บังอร ประจักษ์ อาจารย์ผู้่สอนวิชาอาหารคาวและอาหารว่าง  ได้ทราบว่าจุดเด่นอยู่ที่เรื่องค่าใช้จ่ายในการอบรมและเรื่องหลักสูตรที่สามารถออกแบบการเรียนการสอนได้ตามความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นเมนู ผัดไทย ข้าวหมูแดง ข้าวขาหมู ก๋วยเี่ตี๋ยวเรือ ขนมจีนน้ำพริก ปอเปี๊ยะ กุยช่าย ขนมจีบ ซาลาเปา ห่อหมก แกงเขียวหวาน สเต็ก หรือแม้จะเป็นการแปรรูปอาหาร และการถนอมอาหาร ส่วนวิชาขนมไทย ก็มี

อาจารย์เพชรา เม้นแย้ม เป็นผู้สอน ส่วนวิชาขนมอบเบเกอรี่ มีอาจารย์สุวรรณทิพย์ เป็นผู้สอน เราเห็นว่าทางศูนย์มีปัญญาเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ แต่เราก็เห็นว่าทางศูนย์ก็แก่ปัญหาได้

ป็นอย่างดี

          ส่วนหลักสูตรอาหารคาวและอาหารว่าง  หลักสูตรขนมไทย และหลักสูตรเบเกอรี่ จะแบ่งวันเรียน ออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-13.00 น. หลักสูตร 1 เดือน (80 ชั่วโมง) และอีกกลุ่มเรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-15.00 น. หลักสูตร 2 เดือน (80 ชั่้วโมง) ซึ่งเหมาะกับผู้ที่ติดคัดในเรื่องเวลาทำงาน ส่วนค่าใช้จ่ายทางศูนย์ฝึกอาชีพบางกอกน้อย จะเก็บเพียงค่าวัตถุดิบในการประกอบอาหาร แต่เมื่อภายหลังทำอาหาร

เสร็จแล้ัวทางศูนย์จะนำออกมาจำหน่ายให้นักเรียนภายในศูนย์ที่มีจำนวนมากพอสมควร เพราะทางศูนย์มีอบรมหลากหลายวิชามากครับไม่ใช่มีเฉพาะอาหารเท่านั้นนะครับ  และเงินส่วนนั้นจะคืนให้ผู้อบรม หรือผู้อบรมจะซื้อกลับไปทางเองก็ได้ไม่ว่ากันนะครับเห็น  เห็นไหมครับแทบไม่เสียอะไร...

  

                    ที่ตั้ง : ศูนย์ฝึกอาชีพบางกอกน้อย (ไกล้พรานนก)

                             วัดสุทธาวาส ถนนจรัญสนิทวงศ์

                             เขตบางกอกน้อย กทม 10700

                    โทรศัพท์ : 024124611-2

                    โทรสาร : 024124612

 

 

  

  

  
 
(Root) 2010115_85013.jpg

2.  ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร บางพลัด

     โทรศัพท์ 024232026

 

     สมัครฟรี !  จบแล้วมีวุฒิบัตรให้ 

     วันนี้เราได้เข้าไปเยี่ยมศูนย์ฝึกอาชีพอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร อยู่ย่าน สี่แยกบางพลัด เป็นศูนย์ฝึกอบรมที่มีบริเวณค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับศูนย์ฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานคร และได้ความกรุณาจากหัวหน้าศูนย์อาชีพบางพลัด  อาจารย์รังสรรค์

เกิดโภคา ที่ให้ข้อมูล เกี่ยวกับศูนย์ฝึกอาชีพบางพลัดแห่งนี้ว่า ศูนย์แห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณที่ทำการเขตบางพลัดเก่า ภายหลังได้งบประมาณจากกรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานครเป็นแห่งแรกของฝั่งธน ปัจจุบันศูนย์แห่งนี้ได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เปิดสอนหลายหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ เทียนแฟนซี นวดแผนไทย บาติกและมัดย้อม สมุนไพร ดอกไม้จากดินไทย งานเครื่องประดับ ศิลปะประดิษฐ์ ซ่อมเครื่องมือสื่อสาร เสริมสวย ตัดผม เป็นต้น

     รวมถึงหลักสูตรด้านการอาหาร ที่นี้ก็เปิดสอนอยู่ได้แก่  1. หลักสูตรอาหารคาว-อาหารว่าง,  2.หลักสูตรเบเกอรี่,  3.หลักสูตรอาหารนานาชาติ  แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

 

   หลักสูตรด้านอาหาร ที่เรียนวันจันทร์ - ศุกร์

เรียน 1 เดือน (80 ชั่วโมง)

เวลาเรียน 09.30 - 14.30 น

เปิดรับสมัคร วันที่ 15 - 31 ของทุกเดือน

เปิดเรียน วันที่ 1 หรือวันจันทร์แรกของเดือนถัดไป

เดือนเมษายน และเดือนกันยายน ปิดทำการเรียนการสอน

รายวิชาที่สอน :

          1.  อาหารคาว - อาหารว่าง

          2.  เบเกอรี่

          3.  อาหารนานาชาติ

 

 

หลักสูตรด้านอาหาร ที่เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์

เรียน 2 เดือน (80 ชั่วโมง)

เวลาเรียน 09.00 - 15.00 น.

รายวิชาที่สอน :

          1.  เบเกอรี่

          2.  อาหารคาว

          3.  อาหารว่างและขนมไทย

 

 

                     ที่ตั้ง : เลขที่ 612 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 79

                              แขวงบางพลัด กทม 10700

                     โทรศัพท์ : 024232026

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดธรรมมงคล

     โทรศัพท์  023317573-4

 

 

 

4.  ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร  สวนลุมพินี 

     โทรศัพท์ 

     022515849,  0225415268

 

 


5.  ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดวรจรรยาวาส 

     โทรศัพท์  022920194,  022893478

 

  


 


 

6.  ศูนย์ฝึกอาชพีกรุงเทพมหานคร จตุจักร 2    (มีนบุรี)  โทรศัพท์ 025404375-6

 


  7.  ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จตุจักร 1 

     โทรศัพท์ 022724741,   022724742

  


(Root) 20091224_61121.jpg


 

8.  ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

     มหาวิทยาลัยรามคำแหง

     โทรศัพท์  023692823

     www.info.ru.ac.th

 

 

     มีวิชาอาหารที่เปิดอบรม ได้แก่ ขนมไทย และเบเกอรี่